Nhóm các chương trinh thực nghiệm Đề tài Tây Bắc

Chương trình bồi dưỡng năng lực Tiếng Anh cấp độ 2 cho cán bộ ngành Biên phòng có nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong công việc quen thuộc hàng ngày khi tiếp xúc với người nước ngoài

Chương trình bồi dưỡng năng lực Tiếng Anh cấp độ 1 cho cán bộ ngành Biên phòng có nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong công việc quen thuộc hàng ngày khi tiếp xúc với người nước ngoài.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG QUỐC DÀNH CHO CÁN BỘ HẢI QUAN - LỚP NÂNG CAO

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG QUỐC DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC NGÀNH HẢI QUAN  LỚP CƠ BẢN