Skip site news

Site news

Picture of Admin User
Khóa Học Bồi Dưỡng Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Tại Tỉnh Vĩnh Phúc
by Admin User - Monday, 29 September 2014, 11:00 PM
 

Ngày 29 tháng 09 năm 2014 đã diễn ra đợt tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho hơn 60 giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của tại Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Khóa học bồi dưỡng do Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc và trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội tổ chức.

Ths. Nguyễn Thị Lan Hường

Giảng viên Ths. Nguyễn Thị Lan Hường và giáo viên lớp 01

Ths. Khoa Anh Việt

Giảng viên Ths. Khoa Anh Việt, GĐ TT CNTT, trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

 

Skip course categories