Skip site news

Site news

Picture of Admin User
TRIỂN LÃM VÀ HỘI NGHỊ THƯƠNG MẠI HOÁ SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐHQGHN
by Admin User - Wednesday, 16 April 2014, 12:45 AM
 

Ngày 29/11/2013, ĐHQGHN đã tổ chức triển lãm và hội nghị thương mại hoá sản phẩm khoa học và công nghệ. Đây là một hoạt động tiêu biểu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN.

 

Skip course categories