Skip site news

Site news

Picture of Admin User
Vv đăng nhập tài khoản sau khi hệ thống bảo trì
by Admin User - Tuesday, 12 April 2016, 8:42 AM
 

Do hệ thống phát sinh lỗi nên hệ thống đã phải tiến hành bảo trì nên có ảnh hưởng tới quá trình học tập. Hiện hệ thống đã được bảo trì xong tu nhiên học viên 2 lớp CSVHVN và PG19 sẽ sử dụng tài khoản (username, password) được cấp ban đầu để truy cập

Rất mong nhận được sự chia sẻ và phản hồi về những vướng mắc về đầu mối giảng viên các môn học.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Skip course categories